Verwijzers

Wij helpen

  • ouders die problemen ondervinden in de opvoeding en
  • partners met relatieproblemen.

Direct en dichtbij

Binnen een week maken we een afspraak.
Bij cliënten thuis, in of rondom uw praktijk, bij u in de wijk of op onze locatie.

Voor aanmelding en overleg kunt u met ons contact opnemen: info@praktijkjoss.nl
en 06 – 195 316 57 / 06 – 404 317 40

Praktijk Joss is gespecialiseerd in

  • het verlenen van hulp op maat aan gezinnen die problemen ondervinden bij de opvoeding en
  • relatietherapie voor partners en individuen.

Wij worden warm van een samenleving waarin wordt geleefd, in een grote verscheidenheid aan relaties tussen mensen; kinderen en volwassenen. Aan ons als hulpverleners is de uitdaging om een gezond zelfgevoel exploratiemogelijkheden en plezier in ontwikkeling—waar dat gestagneerd is—weer vlot te trekken. Zodat het leven zelf weer beter opgepakt kan worden en ieder mens volwaardig aan het samenleven kan deelnemen. De sociale omgeving is daarbij van wezenlijk belang dus die betrekken we erbij.

We stemmen onze hulp af op de behoefte van cliënten; waar mogelijk kortdurende lichte interventies en waar nodig intensieve specialistische ambulante hulp.
Bij JOSS werken we oplossingsgericht en systeemtherapeutisch.
De hulpvraag van de cliënt is ons uitgangpunt. De hulp is enerzijds gericht op het benutten, activeren en versterken van de eigen mogelijkheden van cliënten, en anderzijds op het versterken van de band van de cliënt met zijn omgeving en belangrijke anderen.

Aanbod

Coaching thuis voor gezinnen met kinderen

Leren herkennen van en omgaan met (gedrags-)problemen. De coach werkt voornamelijk op het niveau van gedrag en vaardigheden en soms daarnaast op het niveau van overtuigingen.

Hulp bij Financiële/ administratieve problemen

Aanvullende praktische hulp aan gezinnen die geen grip meer hebben op hun financiën en administratie.

Workshops voor ouders over opgroeien en opvoeden van kinderen

Op verzoek ontwikkelen we workshops over specifieke thema’s.

Specialistisch aanbod

Therapie voor gezinnen, bij (ernstige) gedragsproblemen

Gezinstherapie richt zich op het positief beïnvloeden van onderlinge
gezinsrelaties en het verminderen van gedragsproblemen. Doel is enerzijds het vergroten van vaardigheden met betrekking tot communicatie, probleemoplossing, conflicthantering en opvoeding en anderzijds het ontwikkelen/ versterken van de ondersteuning uit de omgeving. Hierdoor vermindert ook de kans op crimineel gedrag en recidive.

Therapie voor gezinnen waarin er(autoriteits-) problemen tussen ouders en pubers zijn.

Ontwikkelen van begrip en een relatievorm waarin ouders duidelijk richting geven aan hun kinderen, hen aanvaarden en waar nodig begrenzen; een relatie waarin ouders en jongeren in verbinding met elkaar hun eigen rol en verantwoordelijkheid nemen en respectvol met elkaar omgaan.

Programma gedeeld ouderschap; ‘Kinderen uit de Knel’ voor gezinnen waarin de strijd tussen de ouders zodanig is dat kinderen beschadigd (dreigen te) worden.

Kinderen lijden onder strijdende ouders. En ouders lijden onder die machteloos makende strijd.
Kinderen uit de Knel is een groepsprogramma voor zes ouderparen en hun kinderen. De ouders werken aan het doorbreken van de destructieve patronen en aan het vinden van nieuwe oplossingen voor steeds terugkerende problemen. Het welzijn van de kinderen staat hierin steeds centraal. De groepsleden blijken elkaar goed te kunnen helpen. De twee therapeuten scheppen een omgeving waarin positieve verandering mogelijk is.
De therapeuten zijn opgeleid door Justine van Lawick, zij is een van de twee grondleggers en ontwikkelaars van de methodiek ‘Kinderen uit de knel’.