Ouders

Iedere ouder houdt van zijn kind, wil het beste voor zijn kind en wil er goed voor zorgen. Natuurlijk gaat dat niet altijd even gemakkelijk. Ouders noch kinderen zijn van dag tot dag ’t zelfde en niet elke leeftijdsfase van je kind ligt je als ouder even goed. Dat is heel gewoon. Soms heb je zorgen over je kind, over jezelf als ouder, over de situatie thuis of over de omgang van je kind met vrienden of op school. Misschien weet je als ouder even niet meer hoe het verder moet met de opvoeding, is er steeds vaker ruzie in je gezin, of maak je je zorgen over de ontwikkeling van je kind. Dan is het goed om hulp te vragen.

Werkwijze

We beginnen altijd met goed luisteren, zonder te oordelen en we kunnen veel begrijpen.
Met ouders samen kijken we in hoeverre het om ‘gewone’ opvoedingsperikelen gaat; we kijken waar de knelpunten zitten en bieden nieuw perspectief en handvatten waarmee je weer verder kunt.
Wanneer er meer nodig is om de gezinssituatie weer gezond te maken, onderzoeken we de situatie samen met het gezin en zoeken we oplossingen die bij je gezin passen.
We bespreken samen met ouders en kinderen waar we aan gaan werken en hoe we dat gaan doen. We gaan uit van ieders mogelijkheden en ieder houdt zelf passende verantwoordelijkheid.

Systemische benadering

Wij benaderen alle problemen altijd systemisch. Dat betekent dat we er rekening mee houden dat wat de een doet, invloed heeft op de anderen en dat wat iemand in de ene situatie overkomt ook invloed heeft op hoe hij zich in een andere situatie gedraagt. Dat maakt ook dat we wel andere voor het gezin belangrijke personen bij de behandeling betrekken. Dit gebeurt altijd in overleg met het gezin.
Veel dingen zoals somberheid, boosheid en angsten, kunnen door de omgeving versterkt of juist verminderd worden.

Aanbod

Gezinscoaching thuis of op locatie

Gezinscoaching doen we met gezinnen waar problemen zijn met betrekking tot de opvoeding, en waar relatief lichte en kortdurende ondersteuning en begeleiding voldoende is. Ook wanneer een van de gezinsleden therapie heeft (gehad) kan gezinscoaching helpen om gedrag dat in de therapie geleerd is te integreren in de gezinssituatie.
Soms zullen andere problemen of vragen (bijvoorbeeld op het gebied van relaties of financiën) eerst verholpen moeten worden, voordat er gewerkt kan worden aan een veranderende gezinssituatie.

Therapie voor gezinnen met kinderen die gedragsproblemen hebben

Als er problemen of spanningen zijn in een gezin, bijvoorbeeld relatieproblemen tussen ouders, ziekte, ontslag, financiële problemen of er is sprake van een nieuw samengesteld gezin, dan wordt dat vaak zichtbaar in het gedrag van de kinderen.
Omdat het voor kinderen vaak moeilijk is om onder woorden te brengen wat hen dwars zit, merken we vaak eerst aan hun gedrag dat het minder goed gaat.

In de gezinstherapie kijken we met het gezin samen hoe de problemen in elkaar zitten. We beginnen dan met gezinsgesprekken waarin de gezinsleden met elkaar spreken over hun wensen en behoeften en hoe ze elkaar kunnen helpen. Wij helpen het gezin om samen andere omgangsmanieren te vinden, waar iedereen zich goed bij voelt.

In de gezinstherapie richten we ons op het inzicht krijgen in de eigen reacties van gezinsleden en de invloed daarvan op de andere gezinsleden.

Gezinstherapie met jongeren in de pubertijd

De puberteit is voor veel jongeren (én hun ouders) een lastige levensfase. Voor jongeren is het een fase waarin ze fysiek en mentaal aan grote veranderingen onderhevig zijn waardoor ze uit balans raken. En daarbij krijgen ze vaak ook behoefte aan meer vrijheid en zelfstandigheid. Het leven is dan een moeilijke opgave waarin een jongere verbinding met, en steun van volwassenen uit zijn omgeving echt nodig heeft.
Als ouder wil je die steun graag voor je kind zijn, en je wilt je kind in goede harmonie begeleiden. Maar dat is niet altijd zo gemakkelijk. Dingen die eerder vanzelfsprekend waren, werken niet meer of worden niet meer geaccepteerd, het wordt ineens moeilijk om elkaar te begrijpen en voor je ’t weet sta je weer tegenover elkaar in plaats van naast elkaar.

In de gezinstherapie richten we ons op begrip en het ontwikkelen van een relatievorm waarin ouders en jongeren in verbinding met elkaar hun eigen rol en verantwoordelijkheid nemen, en respectvol met elkaar omgaan. Hierbij betrekken we andere, voor het gezin belangrijke volwassenen.