Kinderen uit de knel

Kinderen-uit-de-knel1

Doelgroep

Dit project is bedoeld voor ouders die verstrikt zijn geraakt in scheidings-conflicten rond de zorg voor de kinderen, wonen, financiën en andere belangrijke onderwerpen. Deze conflicten kunnen korter of langer duren (tot wel 10 jaar) en beïnvloeden het leven en welzijn van alle betrokkenen, kinderen, ouders en hun network

Doelstelling

Het doel van het project is dat kinderen uit de knel raken doordat de strijd tussen hun ouders minder destructief wordt en dat nieuwe wegen worden gevonden om met de conflictgebieden om te gaan zodat de kinderen zich weer veilig kunnen voelen en zich goed kunnen ontwikkelen

Het Project

Ouders melden zich beiden aan, krijgen gezamenlijk twee intakegesprekken en nemen samen deel aan de netwerkbijeenkomst en aan de acht daarop volgende groepszittingen van twee uur. Hun kinderen nemen tegelijkertijd deel aan de kindergroep. In de oudergroep wordt gewerkt aan thema’s die relevant zijn voor alle ouders die gevangen zitten in de zeer conflictueuze scheiding, ook wel vechtscheiding genoemd.

Aanmelden

Om mee te kunnen doen met het project moet u bereid zijn om:

 • Als ouders samen te komen naar de intake
 • Juridische procedures, eventueel tijdelijk, te stoppen of ‘ on hold’ te zetten
 • Mee te werken aan het invullen van vragenlijsten om zicht te krijgen op de problematiek, en de behaalde verbeteringen

Belangrijk! Pas nadat alle aanmeldformulieren (incl. correcte verwijsbrieven) door beide partijen zijn getekend en naar de organisatie retour gestuurd zijn, kunnen we overgaan tot het inplannen van het intake gesprek, waarbij beide partijen aanwezig moeten zijn.

Vanaf dat moment gaat de inschrijving tellen. Daarna kunnen wij vervolgens op basis van het gevoerde intakegesprek bij het Lorentzhuis of KJTC, overgaan tot het plaatsen van de (ex) partners als kandidaten voor de volgende groep.

Het aanvragen van de aanmeldformulieren voor dit project kan door ons onderstaande gegevens te mailen. U wordt dan zo spoedig mogelijk gecontacteerd om verdere details te bespreken en om eventuele extra vragen te beantwoorden.


Naam:
Email:
Telefoonnummer 1:
Telefoonnummer 2:
Bereikbaar tussen uur en uur
Korte toelichting

 

Eerste intake

De wachttijd voor een eerste intake gesprek en voor deelname van de groep is afhankelijk van het aantal aanmeldingen en de start van de groep. Doorgaans vinden de groepen plaats op een vaste middag van de week van 15:30 en 17:30 uur.

De intake heeft tot doel om:

 • kennis te maken
 • informatie te geven over de voorwaarden voor deelname
 • informatie te geven over de werkwijze van de groep
 • toe te lichten waarom het een voorwaarde is dat ouders juridische procedures (al dan niet tijdelijk) stop zetten
 • om ruimte te geven aan vragen
 • om met elkaar tot een besluit te komen of deelname van u beiden kan bijdragen aan verbetering van de problematiek
 • de administratie rondom deelname in orde te maken
 • bespreken op welke wijze de therapie betaald wordt: via de zorgverzekeraar of zelf betalen

Ouders kunnen direct aangeven dat ze mee willen doen en een tweede intake gesprek voor hen en een intake voor de kinderen kan worden ingepland. Ouders kunnen ook bedenktijd vragen, maximaal een week.

Tweede intake

Het tweede intakegesprek biedt ruimte aan vragen die zijn blijven liggen. De therapeuten kunnen deze vragen verder toelichten en ook de ouders om aanvullende informatie vragen. De laatste vragenlijsten worden ingeleverd.

De intake van de kinderen vindt plaats op dezelfde tijd als het tweede intake gesprek van de ouders.

 

Kinderen-uit-de-knel1

 

Netwerkbijeenkomst

Scheiden is een emotioneel proces waar veel mensen bij betrokken zijn. Allereerst de kinderen, maar ook grootouders, verdere familie, vrienden, buren, betrokkenen van school en werk en nog meer mensen die zich bij de familie betrokken voelen. Wanneer de scheiding extra problemen geeft komen daar vaak nog professionals bij, zoals advocaten, mediators en hulpverleners. Ook kunnen nieuwe partners, hun kinderen en hun netwerk een rol spelen. Hoe erger de strijd is en hoe langer deze duurt, hoe meer betrokkenen naar één van de twee kanten getrokken worden. De strijd gaat door tussen twee steeds grotere groepen, de kinderen zitten in de knel en het wordt steeds moeilijker alle stemmen te horen.

In het project ‘Kinderen uit de Knel’ hebben wij dit ook ervaren. Soms worden er in de oudergroep afspraken gemaakt of een ouder zet bepaalde stappen die bij de nieuwe partner of het eigen netwerk weerstand oproepen. Dat is logisch, want deze mensen zijn vaak al lang betrokken bij het gezin, maar nemen niet actief deel aan de oudergroep en begrijpen dus niet alle nieuwe stappen. Dit heeft heel duidelijk gemaakt hoe belangrijk het netwerk is voor mensen die scheiden en bij extra problemen wordt dat netwerk nog belangrijker.

Daarom worden netwerk informatie avonden georganiseerd. Doorgaans duren de avonden van 19:00-20:30 uur. Er is een avond die vooraf gaat aan de start van elke groep. Deze avonden zijn niet therapeutisch van aard, het gaat echt om het informeren van belangrijke betrokkenen van de ouders. Op deze avond wordt er informatie gegeven over het project, wat we gaan doen en waarom. Mensen mogen vragen stellen. En tot slot vragen we hen ons te steunen, te helpen, en het project ‘Kinderen uit de Knel’ een kans te geven.

Soms wordt een netwerkavond herhaald wanneer dat relevant is.

Vragen

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact met ons opnemen