Wie we zijnJolant-Marseille

 

 

Jolant Marseille is afgestudeerd als jeugdhulpverlener (SPH, Hogeschool Den Haag) ) en supervisor (VO Supervisie, Hogeschool van Amsterdam) en volgde verschillende modules Pedagogiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Van 1987 tot 1998 werkte zij als gezinstherapeut met multi-problem gezinnen. Naast haar werk als zelfstandig therapeut en supervisor werkt ze sinds 1998 als supervisor, coach en maatschappelijk werker voor justitie.Jolant is altijd betrokken gebleven bij de Jeugdzorg. Ze is als supervisor bij de LVSC geregistreerd.

linkedin-ikoon

 


 

Anne-Marie Soppe (1970) is afgestudeerd als pedagoog aan de Rijks Universiteit te Groningen. Ze heeft zich ontwikkeld via maatschappelijk werk, pedagogiek en systeemtherapie tot een breed georiënteerd psycholoog, gespecialiseerd in relatie- en gezinstherapie.
Naast haar werk als zelfstandig therapeut werkt ze sinds 2001 bij Justitie. Vanaf 2016 als psycholoog en systeemtherapeut bij het Forensisch FACT-team van de Oostvaarderskliniek in Almere. Voor 2001 heeft ze gewerkt als begeleider met jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking.
Anne-Marie is een erkend en geregistreerd systeemtherapeut bij de NVRG. Daarnaast is ze geregistreerd bij de NVPA (en tevens aangesloten bij de RBCZ) en is ze aangesloten bij de Klachten- en Geschillenregeling Psychische en Pedagogische zorg van P3NL

linkedin-ikoon

 


Registraties

Wij zijn aangesloten bij de Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching, de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG), bij het Nederlands Verbond voor Psychologen, Psychosociaal therapeuten en Agogen (NVPA) en bij het Register voor Beroepsbeoefenaren Natuurlijke Gezondheidszorg (RBNG).
Dit zijn beroepsverenigingen voor professionele therapeuten werkzaam binnen de geestelijke gezondheidszorg. Zij zorgen voor kwaliteitsbewaking: er gelden opleidingseisen om toegelaten te worden en het lidmaatschap kan behouden worden als er jaarlijks nascholing gevolgd wordt.
Door de registratie bij de RBNG heeft de praktijk een AGB code zodat vergoeding via de zorgverzekering mogelijk is. Naast registratie en certificatie biedt de RBNG onafhankelijk klachtrecht.

logo=-nvrglogo-lvsc logo-nvpa logo-rbcz