Wie we zijn

 Jolant-Marseille

 

Jolant Marseille is afgestudeerd als jeugdhulpverlener (SPH, Hogeschool Den Haag) ) en supervisor (VO Supervisie, Hogeschool van Amsterdam) en volgde verschillende modules Pedagogiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Van 1987 tot 1998 werkte zij als gezinstherapeut met multi-problem gezinnen. Naast haar werk als zelfstandig therapeut en supervisor werkt ze sinds 1998 als supervisor, coach en maatschappelijk werker voor justitie. Jolant is altijd betrokken gebleven bij de Jeugdzorg. 

linkedin-ikoon

 


Anne-Marie Soppe (1970) is GZ-psycholoog en afgestudeerd als pedagoog aan de Rijks Universiteit te Groningen. Ze heeft zich ontwikkeld via maatschappelijk werk, pedagogiek en systeemtherapie tot een breed georiënteerd GZ-psycholoog, gespecialiseerd in relatie- en gezinstherapie. Daarnaast deed ze de basisopleiding EMDR en Cognitieve Gedragstherapie en is ze opgeleid als schematherapeut.
Naast haar werk als zelfstandig therapeut werkt ze sinds 2001 bij Justitie. Sinds 2019 als psycholoog bij het Penitentiair Psychiatrische Centrum van de PI Zwolle. Voor 2001 heeft ze gewerkt als begeleider met jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking.

BIG: 39932212825

Persoonlijke AGB code: 94100790

linkedin-ikoon

 


 

Registraties

Anne-Marie heeft een BIG-registratie als GZ-psycholoog. Daarnaast heeft ze een registratie bij de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG), bij het Nederlands Verbond voor Psychologen, Psychosociaal therapeuten en Agogen (NVPA) en bij het Register voor Beroepsbeoefenaren Natuurlijke Gezondheidszorg (RBNG). 
Dit zijn beroepsverenigingen voor professionele therapeuten werkzaam binnen de geestelijke gezondheidszorg. Zij zorgen voor kwaliteitsbewaking: er gelden opleidingseisen om toegelaten te worden en het lidmaatschap kan behouden worden als er jaarlijks nascholing gevolgd wordt.
Door de registratie bij de RBNG heeft de praktijk een AGB code zodat vergoeding via de zorgverzekering voor psychosociale therapie mogelijk is. Anne-Marie heeft een kwaliteitsstatuut.

Anne-Marie is aangesloten bij de Klachten- en Geschillenregeling Psychische en Pedagogische zorg van P3NL. 

logo=-nvrglogo-lvsc logo-nvpa logo-rbcz