Jongeren

Soms is het leven fijn en soms niet. Dat hoort er gewoon bij. Maar als je het gevoel krijgt dat het alleen maar niet leuk of moeilijk is, of je ziet het helemaal niet meer zitten, dan is het goed om te kijken of het anders kan.

Soms zie je zelf geen mogelijkheden meer; je hebt alles al geprobeerd en niets werkt, of er valt niets te proberen, of…

Het is altijd goed om dan met iemand te praten, iemand die je vertrouwt. Als je niemand weet, of je hebt al met iemand gepraat maar het heeft niets geholpen, dan kun je ook met ons praten.
Wij kunnen goed luisteren, we oordelen niet en we kunnen veel begrijpen.
Je hoeft ons voor zo’n gesprek niet te betalen.

Soms is een gesprek al genoeg om weer verder te kunnen. Soms ook niet. We kunnen meer doen; met je meedenken en kijken wat er precies aan de hand is, niet alleen bij jou maar ook in je omgeving, thuis of op school. We kijken met je wat eraan te doen is en we kunnen je helpen de situatie te veranderen. Daar kunnen we school en je ouders bij betrekken als dat nodig is.
Als we zo’n traject gaan doen dan kost dat geld. Maar jij bent niet degene die dat moet betalen. Daar zijn regelingen voor.

Aanbod

Coaching

Als je wilt leren om anders met sommige dingen om te gaan dan kan een coach je daarbij helpen. Ze doet dat in eerste instantie door middel van  gesprekken met jou. In overleg kan coaching met andere vormen van begeleiding aangevuld worden.

Gezinstherapie met jongeren in de pubertijd

De puberteit is voor veel jongeren (en hun ouders) een lastige levensfase. Voor jongeren is het een fase waarin fysiek en mentaal veel verandert. Hierdoor raak je uit balans raken. En daarbij krijg je vaak ook behoefte aan meer vrijheid en zelfstandigheid. Het leven kan dan een moeilijke opgave worden, waarin verbinding met, en steun van volwassenen uit je omgeving belangrijk is. Soms heb je ’t gevoel dat ouders echt niets van je begrijpen, dat ze je meer tegenwerken dan dat ze je helpen en heb je voortdurend alleen maar ruzie met ze.

Ook voor ouders is deze fase een hele omslag. Dingen die in de opvoeding eerst heel vanzelfsprekend waren zijn dat ineens niet meer. De manier waarop ze je vroeger steunden werkt niet meer.

In de gezinstherapie richten we ons op begrip en het ontwikkelen van een relatievorm waarin ouders en jongeren in verbinding met elkaar hun eigen rol en verantwoordelijkheid nemen, en respectvol met elkaar omgaan. Hierbij betrekken we andere, voor het gezin belangrijke volwassenen.

Verwijzen

Als je hulp nodig hebt die wij je niet kunnen geven dan zorgen wij dat je bij iemand terecht kunt die je daarmee goed kan helpen.

Werkwijze:

  • Als je ons belt of mailt, maken we binnen een week een afspraak met je.
  • Als we weten wat er aan de hand is maken we een plan om de situatie te verbeteren. Bij het maken van dat plan gaan we uit van de kracht en kwaliteiten van iedereen die ermee te maken heeft.
  • We werken met duidelijke afspraken.

Contact:

Jolant Marseille: 06 – 404 317 40 of marseille@praktijkjoss.nl

Anne-Marie Soppe:  06 – 195 316 57 of soppe@praktijkjoss.nl